Article header

ЗА СВАТБИТЕ!

Песни, танци и истории из балканските земи

Article details

Предстоящ

Учасват: Boban Markovic Orchestra -

Бобан Маркович, Жике Димитриевски, Драган Кръстич, Стефан Петрович, Драган

Йованович, Горан Спасич, Даниел Миркович, Игор Иванович, Александър Стошич,

Мариян Кръстич, Саша Йемчич, Миша Кольенович, Илия Василевски.


 


И още: Стоян Янкулов

СТУНДЖИ, Кирил Добрев, Петър Миланов, Ангел Демирев, Радослав Славчев -

Riverman, Людмил Стойнев, Димитър Тишев, Георги Андреев, Пею Пеев, Добромир

Велев, Любомир Желев, Костадин Атанасов, Eва Перчемлиева – Тъканова, Алесандра

Борисова SUNNY, КРИСТА, Елена Кокорска, Галя Кокорска, Милена Караджова, Нина

Николина, Ива Григорова, Кармен Юзеир, Елена Бозова, ДФА „Фили Кутев" -

Ивайло Иванов, Цветомир Георгиев, Александър Методиев, Николай Михайлов,

Десислав Йочев, Тодор Гашаров, Христо Костадинов, Ради Манолов, Ивайло Вълков,

Борислава Рангелова, Тянка Иванова, Виолета Димитрова – Мойсова, Емилия Желева,

Мариана Зафирова, Йорданка Кацарова, Захарина Томова, Стела Найденова, Маргарита

Капитанска; Росен Чепилски, Никола Боев, Полина Дойчева


 


и със специалното участие на КАМЕН ДОНЕВ


 
... Защо има сватби ли?... 


... Ами, сватбата, Райне,

е просто една метафора ... символ на градежа. Защото в живота първо ти

дават, а ти, ако си умен, вземаш... после с наученото създаваш и ти на свой

ред... и най-подир трябва да започнеш и ти да даваш... а ако във всичката тая

работа няма любов, значи си живял напусто. Бил си един себелюбец. 


... И вътре в сърцето си

всеки знае, че сватбата не е заради роклята, отрупаната трапеза, подаръците и

буйната веселба.. не е и заради това какво ще кажат хората... сватбата е заради

човека.  


... Този, който ще те

чака, ще те търси, ще се радва с теб и ще плаче с теб. Човекът, който ще ти

дава сила и вяра, без да ги изискваш... Човекът който, след като сте изпратили

детето си на терминал 2, ще те утеши и ще помълчи с теб. Човекът, който никога

няма да позволи да си сам, дори когато един от двамата вече го няма...