Page title

Служебни помещения

Page text

Стая за допинг контрол


Зоната за осъществяване на допинг контрол е разположена на ниво -1 и съдържа две стаи за даване на проби, както и фоайета за изчакване пред всяка от тях.


Офиси


Офисите предназначени за обслужване различните типове събития се намират на нива:


"-1" - 6 броя, като един от тях може да се използва за заседателна зала,

"2" - 4 броя за представителни нужди с изглед към залата, като всички могат да се използват и за ложи.