Page title

Служебни помещения

Page text
Стая за допинг контрол Зоната за осъществяване на допинг контрол е разположена на ниво -1 и съдържа две стаи за даване на проби, както и фоайета за изчакване пред всяка от тях. Офиси Офисите предназначени за обслужване различните типове събития се намират на нива: "-1" - 6 броя, като един от тях може да се използва за заседателна зала, "2" - 4 броя за представителни нужди с изглед към залата, като всички могат да се използват и за ложи.