Page title

Градски транспорт

Page text
Транспортна схема на „Арена Армеец София” осигурява две автомобилни връзки към локалното платно на бул. „Асен Йорданов“ . Предлага се обиколна вътрешна автомобилна улица с достъп до всички входове на залата, позволяваща отделяне на автомобилния достъп за спортисти и официалните гости от рампата, ползвана от зрители, граждани и техническо обслужване на залата. Тролейбусни линии - № 4, 11; автобусни линии - № 1, 6 , 305, 280, 84