Page title

Снекбар

Page text

Снекбарът е разположен на ниво "-1" и има 40 седящи места. Предлага напитки и закуски за спортисти, трениращи и други ползватели на Залата.


Оборудван е с кухненски блок, складови и битови площи.