Page title

Тренировъчна зала

Page text
Тренировъчната зала е предвидена да функционира като помощно спортно съоръжение при провеждане на големи мероприятия, а също и като напълно самостоятелен обект с многофункционално предназначение. Видове игрища предвидени в тренировъчната залата: - Волейбол - 1бр. основно надлъжно разположено и 2бр. тренировъчни напречно разположени - Баскетбол - 1бр. основно надлъжно разположено и 2бр. тренировъчни напречно разположени - Хандбал - 1бр. - Тенис - 1бр. - Художествена гимнастика - 3бр. Може да разгледате 360х180 панорама на залата тук.