Page title

Под 18 години

Page text

По време на събитията в Арена Армеец София, които свършват след 20,00 часа, всички лица под 18-годишна възраст трябва да представят на входа попълнена декларация за придружител по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето.


Декларацията може да изтеглите от тази страница, намира се в прикачен файл в края на статията.


Също така може да получите екземпляри и при посещението на събитие в Арената, но ще трябва да я попълните на място и това ще забави вашето влизане.


Деклараторът заявява, че носи пълна отговорност за малолетното/непълнолетно лице по време на престоя му в Арена Армеец София.


Личните данни, които се попълват в декларацията се използват единствено и само за нуждите на въпросната декларация.