Page title

Ложи

Page text
Ложите се намират на ниво "2" в сектори A2, B2 и C2. Общият брой на местата за тях в залата е 206. Ложите са подходящи както за наблюдаване на мероприятията в Залата, така и за представителни офиси при нужда. Повечето от тях разполагат със собствена мивка, а големите ложи и със собствена тоалетна. Достъпа до тях се осъществява посредством отделно стълбище и асансьор.