Page title

Зала за загряване

Page text
На ниво „-1” се намира спортно-обслужващата зона, включваща зала за загряване за спортисти и трениращи 600 кв. м. Размери: ширина - 22,10 м. дължина - 30,00 м. височина - 3,20 м.