Page title

Зала за загряване

Page text

На ниво „-1” се намира спортно-обслужващата зона, включваща зала за загряване за спортисти и трениращи 600 кв. м.


Размери:


ширина - 22,10 м.

дължина - 30,00 м.

височина - 3,20 м.