Хора с увреждания

„Арена Армеец София” е изградена в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората в увреждания. Достъпа до територията на спорната зала за хора със затруднено предвиждване става от страната на бул. „Асен Йорданов”, посредством две локални отклонения. В рамките на имота са осигурени необходимия брой паркоместа за ползаване от инвалиди – 42 бр. Околното пространство е изпълнено с тротоари и проходи с необходимата ширина и понижение в областа на кръстовищата.

За основната открита тераса на Ниво „2” са осигурени два асансьора за ползване от хора със затруднено предвижване. Дръжките на входните врати в достъпните входове са удобни за хващане и монтирани на височина 90 cm от нивото на пода, като се осигурява възможност и за използването им на височина 70 cm от деца и от хора с ръст, по-нисък от 150 cm. Ползването на дръжките на вратите не изисква усилие при стискане или натискане или извиване на китката. Във входните фоайета е осигурен достъпен маршрут с широчина по-голяма от 90 cm.

Подовите настилки са здрави, устойчиви и нехлъзгави с оглед безопасното придвижване на хора с намалена подвижност. Не съществуват стъпала или смяна на нивата по достъпния маршрут. Светлата височина по достъпния маршрут е повече от 210см. Светлата широчина на вратите на асансьорните кабини за инвалиди е 90 сm. Пред достъпните асансьори с автоматични врати е предвидено свободно място за движение с размери по-големи от 150 на 150cm. Достъпните помещения и пространства за общо ползване в сградата се свързват с достъпните входни и комуникационни пространства чрез достъпен маршрут при спазване на изискванията за достъпност в сградата.

В сградата е осигурено най-малко едно достъпно санитарно-хигиенно помещение, свързано с достъпен маршрут с банката на всяко ниво. Достъпното санитарно-хигиенно помещение е обозначено с международния символ за достъпност. Достъпното санитарно-хигиенно помещение се оразмерява съобразно изискванията за осигуряване на свободно пространство за маневриране с инвалидна количка и за разполагане на санитарните прибори и аксесоарите на санитарното обзавеждане. Подробна схема с разположението на местата и достъпите до тях може да изтеглите от прикачения файл.

Виртуален тур

Бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин

Email